ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

Τιμή
Σε 3 μεγέθη
test = array(3) { [30245]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30245" ["option_id"]=> string(4) "9236" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30248]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30248" ["option_id"]=> string(4) "9236" ["position"]=> string(1) "4" ["modifier"]=> string(6) "10.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "3.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30249]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30249" ["option_id"]=> string(4) "9236" ["position"]=> string(1) "5" ["modifier"]=> string(6) "16.300" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "4.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Xsmall | Large | Xlarge
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα

NEW!

Σε 2 μεγέθη
test = array(2) { [30555]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30555" ["option_id"]=> string(4) "9320" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30560]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30560" ["option_id"]=> string(4) "9320" ["position"]=> string(1) "6" ["modifier"]=> string(6) "25.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "5.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(8) "XXlarge " ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Xsmall | XXlarge
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα

NEW!

Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30573]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30573" ["option_id"]=> string(4) "9322" ["position"]=> string(1) "6" ["modifier"]=> string(6) "25.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "5.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(7) "XXlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
XXlarge
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30275]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30275" ["option_id"]=> string(4) "9243" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Xsmall
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 4 μεγέθη
test = array(4) { [30281]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30281" ["option_id"]=> string(4) "9245" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30282]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30282" ["option_id"]=> string(4) "9245" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "2.400" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30284]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30284" ["option_id"]=> string(4) "9245" ["position"]=> string(1) "4" ["modifier"]=> string(6) "10.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "3.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30285]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30285" ["option_id"]=> string(4) "9245" ["position"]=> string(1) "5" ["modifier"]=> string(6) "16.300" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "4.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Xsmall | Small | Large | Xlarge
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30290]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30290" ["option_id"]=> string(4) "9246" ["position"]=> string(1) "4" ["modifier"]=> string(6) "10.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "3.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Large
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30293]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30293" ["option_id"]=> string(4) "9247" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Xsmall
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 3 μεγέθη
test = array(3) { [30300]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30300" ["option_id"]=> string(4) "9248" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "2.400" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "1.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30301]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30301" ["option_id"]=> string(4) "9248" ["position"]=> string(1) "3" ["modifier"]=> string(5) "5.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "2.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Medium" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30303]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30303" ["option_id"]=> string(4) "9248" ["position"]=> string(1) "5" ["modifier"]=> string(6) "16.300" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "4.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Small | Medium | Xlarge
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30308]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30308" ["option_id"]=> string(4) "9249" ["position"]=> string(1) "4" ["modifier"]=> string(6) "10.600" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "3.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Large
8.30   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30353]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30353" ["option_id"]=> string(4) "9263" ["position"]=> string(1) "3" ["modifier"]=> string(6) "10.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "4.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Small
17.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!

NEW!

Σε 6 μεγέθη
test = array(6) { [30561]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30561" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "2.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(7) "XXsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30562]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30562" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "5.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "2.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xsmall" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30563]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30563" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "3" ["modifier"]=> string(6) "11.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "4.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30565]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30565" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "5" ["modifier"]=> string(6) "23.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "8.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30566]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30566" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "6" ["modifier"]=> string(6) "28.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(6) "10.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(7) "Xlarge " ["image_pair"]=> array(0) { } } [30567]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30567" ["option_id"]=> string(4) "9321" ["position"]=> string(1) "7" ["modifier"]=> string(6) "38.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(6) "12.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(7) "XXlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
XXsmall | Xsmall | Small | Large | Xlarge | XXlarge
21.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30272]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30272" ["option_id"]=> string(4) "9242" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "7.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "7.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Medium" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Medium
32.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30267]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30267" ["option_id"]=> string(4) "9241" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "5.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Small
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30260]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30260" ["option_id"]=> string(4) "9239" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "8.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "7.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Medium" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Medium
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30255]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30255" ["option_id"]=> string(4) "9238" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "5.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Small
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!
Σε 2 μεγέθη
test = array(2) { [30253]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30253" ["option_id"]=> string(4) "9237" ["position"]=> string(1) "3" ["modifier"]=> string(6) "18.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "9.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30254]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30254" ["option_id"]=> string(4) "9237" ["position"]=> string(1) "4" ["modifier"]=> string(6) "27.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(6) "11.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Xlarge" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Large | Xlarge
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Σε 3 μεγέθη
test = array(3) { [30233]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30233" ["option_id"]=> string(4) "9232" ["position"]=> string(1) "1" ["modifier"]=> string(5) "0.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "5.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Small" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30234]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30234" ["option_id"]=> string(4) "9232" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "8.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "7.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Medium" ["image_pair"]=> array(0) { } } [30235]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30235" ["option_id"]=> string(4) "9232" ["position"]=> string(1) "3" ["modifier"]=> string(6) "18.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "9.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(5) "Large" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Small | Medium | Large
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Σε 1 μέγεθος
test = array(1) { [30242]=> array(9) { ["variant_id"]=> string(5) "30242" ["option_id"]=> string(4) "9235" ["position"]=> string(1) "2" ["modifier"]=> string(5) "8.000" ["modifier_type"]=> string(1) "A" ["weight_modifier"]=> string(5) "7.000" ["weight_modifier_type"]=> string(1) "A" ["variant_name"]=> string(6) "Medium" ["image_pair"]=> array(0) { } } }
Medium
34.90   
Αποστέλεται Άμεσα
Τελευταίο κομμάτι, μην το χάσεις!